เกี่ยวกับผม

อ.บอย วรธณัท นะครับ

ผมเป็นวิทยากรที่สอนองค์มหาชนมากว่าสิบปีในเรื่องการบริหารทีม ส่วนหนึ่งของลูกค้าได้แก่ CP All, Toyota, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น


ผมสนใจเรื่องการเปลี่ยนความรู้ให้เป็นรายได้ และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเริ่มสอน

การทำคอร์สออนไลน์


และชปัจจุบันหัวการสอนของผมขยายไปถึงเรื่องการทำวิดีโอในรูปบบต่าง เช่น การทำ Animation หรือการทำ Live


ถ้าสนใจดูคอร์สต่างๆที่มีสอน ดูได้ที่ https://7natee.com